Toiminnan tavoitteet

1. Ellinkulman päätavoitteena on eri-ikäisten osallistavan yhteistoimintamallin vahvistaminen, juurruttaminen ja edelleen kehittämällä työtapoja, työvälineitä ja yhteistyöverkostoja kehittämällä myönteisen ikäidentiteetin ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi Juuassa ja sen keskustassa ja sivukylillä.

2. Ellinkulma on on oiva, keskeinen toimijapiste moniin kunnallisiin ja maakunnallisiin vastaavanlaisiin hankkeisiin sekä toimijana että edelleen kehittäjänä ja levittäjänä.

3. Vastaavanlaisen toimintamallin levittäminen muihin kuntiin Pohjois-Karjalassa ja muualla Suomessa

 

Toiminnan kohderyhmät

 

Elinkulman kohderyhmänä ovat alueen ikäihmiset, lapset ja nuoret. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kuntalaiset, järjestöt ja muut kumppanit Pohjois-Karjalassa (11 kuntaa) ja verkostojen kautta Suomessa.

Kohderyhmät osallistuvat projektin toiminnan suunnitteluun.

Juuassa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä yli 30 % (asukkaita n. 5000). Lasten ja nuorten osuus on koko ajan vähenevä.

Voimavarana on lasten, nuorten ja ikäihmisten vuorovaikutuksen ja yhteisen toiminnan lisääminen. Poikolan koulun, keskuskoulun, yhteistoiminta on koko ajan lisääntynyt, tiivistynyt ja uusia yhteistoiminta-alueita löytyy.