Ellinkulman (Väyryläntie 1) tavoitteena on eri-ikäisten osallistavan yhteistoimintamallin vahvistaminen ja juurruttaminen sekä kehittää myönteistä ikäidentiteettiä ja vahvistaa hyvinvointia. Ellinkulma toimii kohtaamispaikkana eri ikäryhmille, se on kuntalaisten yhteinen ”olohuone”: ikäneuvola-, itsehoito-, atk-, kuntalais-, yhdistys- ja yritystupa. Ellinkulma on vakiintunut monien paikallisten yhdistysten luontevaksi kokoontumispaikaksi, jossa niillä on omat kaappi- ja säilytystilat sekä av- ja muut välineet käytössä.

Kohtaamispaikassa saat tietoa ja esitteitä siitä, miten hoidat terveyttäsi, jotta pysyisit kunnossa kaiken ikää, sekä apuvälineistä ja muista arkipäivää helpottavista ja kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Ellinkulmasta löydät myös tietoa Juuassa ja muualla toimivien hyvinvointialan yhdistyksistä ja yrityksistä ja yhteyshenkilöistä. Ellinkulmassa on myös nettinurkka, jonka tietokonetta voi käyttää vapaasti ja saada tarvittaessa yksilö- tai ryhmäohjausta vapaaehtoisten ohjaajien avulla.

Ellinkulma on avoinna ma-pe 8-15. Ellinkulman tilat ovat käytössä yhdistyksille ja ryhmille myös iltaisin ja viikonloppuisin

Lisätietoja: sairaanhoitaja Jonna Martikainen 013 330 6558, hankevastaava Matti Tuominen 040 104 2801 ja yhteistyökoordinaattori Pirjo sistonen 040 016 9160.
Facebook: Kohtaamispaikka Ellinkulma tai www.ellinkulma.fi