Polovelan Papattajat

Polovelan Papattajat – vanhojen traktorien ja työkoneiden harrastajat ry

Vanhojen traktorien ja työkoneiden harrastajayhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää vanhojen traktorien, työkoneiden ja maatalouden työmenetelmien perinteitä ja harrastusta, sekä nuorison kiinnostusta vanhoihin traktoreihin, maatalouden työkoneisiin ja työmenetelmiin yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä ympäryskunnissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää avoimia yhteisiä kokoontumisia, työnäytöksiä, kilpailuja, hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa välineistöä, koneita ajoneuvoja yms. Lisäksi yhdistys järjestää vanhojen traktorien ja koneiden esittely- ja työnäytöstapahtumia sekä muita tilaisuuksia, järjestää jäsenilleen toiminta-ajatusta tukevia koti- ja ulkomaan tutustumis-, opinto- sekä tapahtumamatkoja ja on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten maatalouden vanhoja kone- ja työtapaperinteitä vaalivien harrasteyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna kulloistenkin määräysten edellyttämät luvat saatuaan perinneiltama-, perinnejuhla-, konsertti- tms. tilaisuuksia sekä arpajaisia ja järjestää eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa kahvi-, makkara- ja ruokatarjoiluja.

Toiminta:

– Osallistuu yhteisiin juukalaisiin sekä muittenkin paikkakuntien tapahtumiin kuten mm. Vappu-tapahtuma

– Järjestää kaikille avoimia perinnetapahtumia, kuten mm. rukiinleikkuu,riihenpuinti, kekrijuhlat,kevään avaukset jne

– Järjestää kohdistettuja tapahtumia eri ryhmille vanhojen perinteiden esille tuomiseksi ja vaalimisen innostamiseksi

– Tarjoaa palveluita mm: soppatykki-ruokailut, nokipannukahvitukset, grillimakkaratarjoilut,kylpytynnyrin ja traktorin peräkärriin tehdyn liikkuvan savusaunan vuokraus jne.

– Järjestää jäsenilleen mm. pikkujoulut,kesäretkeilyn lähimaakuntiin traktorilla,retkiä erilaisiin tapahtumiin ja perinnekohteisiin tutustumiseen  


Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Arvo Kortelainen
puh. 040 703 6410
arvo.kortelainen@gmail.com

Sihteeri
Ari Koivuselkä
puh. 0500 199 907
akoivuselka@gmail.com