Toiminta

Tavoitteet

Kohtaamispaikka Ellinkulman toiminnan tavoitteina on osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ja vahvistaminen, verkostoyhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen, Ellinkulman toiminnan näkyvyyden lisääminen sekä myönteisen ikäidentiteetin ja hyvinvoinnin vahvistaminen Juuan keskustassa ja sivukylillä. 

Ellinkulma on yhteistyökumppanina moniin kunnallisiin ja maakunnallisiin vastaavanlaisiin hankkeisiin.

Kohderyhmät

Ellinkulman kohderyhmänä ovat kaikenikäiset kuntalaiset. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kuntalaisten lisäksi eri järjestöt Pohjois-Karjalassa ja muualla Suomessa.

Kohderyhmät osallistuvat Ellinkulman toiminnan suunnitteluun.

Voimavarana on lasten, nuorten ja ikäihmisten vuorovaikutuksen ja yhteisen toiminnan lisääminen. Poikolan koulun kanssa yhteistoiminta jatkuu ja uusia yhteistoiminta-alueita kehitetään jatkuvasti.

Toiminnan rahoitus ja hallinnointi

STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittaman Ellinkulma -hankkeen hallinnoija on Juuan Vanhustentaloyhdistys r.y.

Juuan Vanhustentaloyhdistys r.y. omistaa ja ylläpitää yhteensä 104 ensisijaisesti vanhuksille tarkoitettua vuokra-asuntoa. Tätä toimintaa rahoitetaan vuokratuotoilla. Yhdistyksen perustajajärjestöjä ovat SPR, LC Juuka, Juuan eläkkeensaajat, Juuan Eläkeliitto, Juuan ev.lut.seurakunta ja Juuan kunta.

Ellinkulman toiminta tapahtuu Juuan kunnan osoittamissa maksuttomissa tiloissa.